รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาและลูกจ้างประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  

ภายในโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 88 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160   
Create by : http://msglive.org Version 3.5.2 ©2565-2575.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.  
คู่มือการใช้งานระบบ